Khoản thanh toán của tôi cho Common Application có được hoàn lại không?

Cần trợ giúp khẩn cấp?