Chuyến đến nội dung chính

Vì sao Flywire cần yêu cầu và xác minh thông tin tài khoản để thực hiện việc hoàn tiền cho tôi?