Vì sao Flywire cần yêu cầu và xác minh thông tin tài khoản để thực hiện việc hoàn tiền cho tôi?

Cần trợ giúp khẩn cấp?