Chuyến đến nội dung chính

Vì sao khoản hoàn tiền của tôi không được gửi tới một tài khoản ngân hàng khác?