Vì sao khoản hoàn tiền của tôi không được gửi tới một tài khoản ngân hàng khác?

Cần trợ giúp khẩn cấp?