Flywire có chấp nhận thanh toán nội địa không?

Cần trợ giúp khẩn cấp?