Tôi có thể sử dụng Flywire để gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của tôi không

Cần trợ giúp khẩn cấp?