Tỉ giá hối đoái nào sẽ được áp dụng cho thanh toán của tôi?

Cần trợ giúp khẩn cấp?