Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể chuyển tiền đến Flywire trước ngày đáo hạn?

Cần trợ giúp khẩn cấp?