Tiền của tôi đã được nhận bởi Flywire, tiếp theo là gì?