Tôi có thể thực hiện chuyển khoản ngân hàng đến Flywire bằng cách nào?

Cần trợ giúp khẩn cấp?