Tại sao thanh toán bằng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng của tôi lại không được thông qua?

Cần trợ giúp khẩn cấp?