Bao lâu thì tôi có thể nhận hoàn tiền của mình?

Cần trợ giúp khẩn cấp?