Tôi sẽ phải mất bao lâu mới nhận được khoản hoàn tiền của mình?

Cần trợ giúp khẩn cấp?