Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể chuyển khoản tiền qua chuyển khoản qua điện thoại bằng cách nào?