Tôi có thể chuyển khoản tiền qua chuyển khoản qua điện thoại bằng cách nào?

Cần trợ giúp khẩn cấp?