Giới thiệu về Flywire

Xem tất cả 9 bài viết

Bắt đầu

Xem tất cả 13 bài viết

Tỉ giá và phí

Chuyển khoản ngân hàng

Xem tất cả 17 bài viết

Thanh toán bằng thẻ

Ứng dụng di động

Xem tất cả 7 bài viết

Đang bận rộn tạo và quản lý các thanh toán

Tải về ứng dụng di động Flywire để tạo các khoản thanh toán mới, quản lý thanh toán trước đó của bạn, nhận các bản cập nhật trạng thái thời gian thực và nhận câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào bạn có.