Chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào?

Đang bận rộn tạo và quản lý các thanh toán

Tải về ứng dụng di động Flywire để tạo các khoản thanh toán mới, quản lý thanh toán trước đó của bạn, nhận các bản cập nhật trạng thái thời gian thực và nhận câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào bạn có.