Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể sử dụng Flywire để gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của tôi không?